Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Dân vận” (15/10/19615/10/2019) của Bác Hổ ra đời, và thực hiện tư tưởng Dân vận khéo của Người, sáng 01 tháng 10 năm 2019 tại Hội trường cơ quan Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể Quận 8, Hội cựu TNXP Quận 8 đã tổ […]

Thực hiện phong trào nuôi heo đất “vì nghĩa tình TNXP” năm 2019 do Hội cựu TNXP Thành phố và Quận 8 phát động. 08 Chi hội cựu TNXP cơ sở tổ chức Ngày “Hội khui heo đất” đợt I/2019 kết hợp tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019. Kết quả […]

Sáng 7/7/2019, tại hội trường Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQVN) Quận, Hội Cựu TNXP Quận Thủ Đức tiến hành họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống TNXP Việt Nam và sơ kết 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đội văn […]