Số 636, đường Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

(028) 3945 322 – Fax: (028) 3945 322