Hội Cựu TNXP Quận 8 ký kết liên tịch với Quận đoàn.

Tháng Mười 23, 2019 2:42 sáng

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2019 tại Phòng số 1 – Trụ sở Mặt trận và đoàn thể Quận 8, Hội cựu TNXP Quận 8 đã tổ chức Hội nghị ký kết liên tịch với Quận đoàn 8, giai đoạn 2019 – 2020. Đến dự, có Ông Nguyễn Thành Chinh – Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Thành phố, Bà Trần Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Quận 8, Ban Thường vụ Quận đoàn – Bí thư Đoàn 16 phường cùng Ban chấp hành Quận hội, 8 Chi hội cựu TNXP cơ sở và hội viên cựu TNXP.

 Ông Nguyễn Thành Chinh – Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Thành phố phát biểu

Trong những năm qua, Hội cựu TNXP Quận 8 đã phối hợp với Quận đoàn quận 8 tổ chức các hoạt động có những kết quả nhất định, tuy nhiên sự phối hợp hoạt động chưa được thường xuyên, liên tục. Nhằm tăng cường gắn bó, phối hợp tổ chức các hoạt động giữa Hội cựu TNXP Quận 8 và Quận đoàn có chất lượng và hiệu quả cao hơn; Ban Thường vụ Hội cựu TNXP Quận 8 và Quận đoàn thống nhất xây dựng kế hoạch liên tịch và tổ chức hội nghị ký kết  chương trình liên tịch tổ chức các hoạt động, giai đoạn 2019 – 2020 gồm 5 nội dung trọng tâm: tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống, tổ chức hoạt động về nguồn; công tác chính sách; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường; hoạt động đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP Quận 8 nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

Hội nghị ký kết liên tịch với Quận đoàn, giai đoạn 2019 – 2020

Tại hội nghị này, Ông Nguyễn Thành Chinh – Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Thành phố phát biểu hoan nghênh, biểu dương Hội cựu TNXP Quận 8 đã có nhiều nỗ lực tổ chức các hoạt động trong thời gian qua và tổ chức hội nghị ký kết liên tịch với Quận đoàn 8 nhằm tăng cường sự phối hợp tổ chức các hoạt động trong thời gian tới đồng bộ và hiệu quả hơn; Quận hội cần chủ động trong việc phối hợp và tổ chức các hoạt động như kế hoạch liên tịch đã đề ra, chú ý triển khai các nội dung hoạt động liên tịch đến Chi hội cơ sở và vận động hội viên tham gia,…góp phần thực hiện có hiệu quả nội dung ký kết liên tịch giữa Hội cựu TNXP Quận 8 và Quận đoàn, giai đoạn 2019 – 2020.

Ông Nguyễn Công Danh – Chủ tịch Hội cựu TNXP Quận 8 đại diện 2 đơn vị ký kết liên tịch tiếp thu ý kiến và hứa quyết tâm sẽ phối hợp chặt chẽ và đồng bộ để thực hiện có hiệu quả 5 nội dung đã ký kết liên tịch.

N C D Hội cựu TNXP Quận 8