Hội Cựu TNXP Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động tiến tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống TNXP Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng Ba 20, 2020 7:02 sáng

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020); 15 năm ngày thành lập Hội Cựu TNXP Thành phố (25/11/2005-25/11/2020) và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 12/03/2020, Hội Cựu TNXP Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị cán bộ triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thanh niên Xung phong Việt Nam(15/7); kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội Cựu TNXP Thành phố Hồ Chí Minh (25/11) và kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã nhấn mạnh về nội dung hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống Thanh niên xung phong Việt và kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Cựu TNXP Thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” , “Không xả rác ra đường và kênh rạch”; vận động hội viên tham gia phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức vận động các Nhà tài trợ ủng hộ kinh phí xây 03 căn nhà “nghĩa tình đồng đội” và cấp 20 suất quà có giá trị hỗ trợ các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Tiến hành biên tập, in ấn và phát hành cuốn “ Cẩm nang giáo dục lịch sử, truyền thống Thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh”;  “Bổ sung, chỉnh sửa, tái bản kỷ yếu Hội Cựu TNXP Thành phố, giai đoạn 2005-2020” và “ Biên tập, xuất bản cuốn sách “Ký ức về TNXP”.

Tổ chức chương trình “ Liên hoan tiến hát cựu TNXP thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai, năm 2020” và các chuyến đi về nguồn… nhằm làm sâu sắc thêm nôi dung hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Thanh niên Xung phong Việt Nam(15/7); kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Hội Cựu TNXP Thành phố Hồ Chí Minh (25/11) và chào mừng Đại hội đại biểu Hội Cựu TNXP thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin , bài: Long Xuân