Ngày “Hội khui heo đất” đợt I/2019

Tháng Tám 9, 2019 6:56 sáng

Thực hiện phong trào nuôi heo đất “vì nghĩa tình TNXP” năm 2019 do Hội cựu TNXP Thành phố và Quận 8 phát động. 08 Chi hội cựu TNXP cơ sở tổ chức Ngày “Hội khui heo đất” đợt I/2019 kết hợp tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2019. Kết quả đã có 111/286 cán bộ, hội viên tham gia, thu được 210.502.000đ, đạt 38,81%.

Với số tiền tiết kiệm từ nuôi heo đất, cán bộ hội viên đã trích ra một phần ủng hộ quỹ “Vì nghĩa tình TNXP” của Chi hội; hỗ trợ vốn, tặng quà, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm viếng gia đình hội viên ốm đau, qua đời; hỗ trợ đột xuất, tham gia về nguồn, đóng góp các khoản vận động tại địa phương và chi tiêu trong gia đình,v.v…

Hội Cựu TNXP Quận 8 tặng giấy khen cho các chi hội thực hiện tốt phong trào nuôi heo đất đợi 1/ 2019.

Ban Thường vụ Quận hội biểu dương Ban chấp hành của 08 Chi hội và hội viên đã tích cực thực hiện phong trào nuôi heo đất và tham gia khui heo đất đợt I/2019. Ban Thường vụ Quận hội tiếp tục phát động trong cán bộ, hội viên, Ban chấp hành Quận hội, Chi hội tiếp tục nuôi heo đất 6 tháng cuối năm 2019 và tháng 11/2019, Quận hội sẽ tổ chức ngày hội khui heo đất đợt II/2019.

NCD Hội cựu TNXP Quận 8